Author: Jone Harkestad

Nemaslug mot sneglar!

Valen gartneri har no fått inn NEMASLUG MOT SNEGLAR! Pris kr. 350- p pakke. Lag eit velsmakande snegleåte beståande av kveitekli og vørterøl. Bland deigen saman og tilsett nemaslugen. Inviter så alle sneglande i hagen din  til sitt siste måltid!

Veke 15 Syriner.

Kva er vel ein sein junikveld i ein typisk vestlandshage med solnedgang i vest, ein mild bris inn frå fjorden og den intense angen av blømande syriner? Den opprinnelige arten Syringa vulgaris, har lagt grunnlaget for omfattande vidareforedling og produksjon

Vedlikehaldsavtalar/anbud

No er det tid for å tenke på slått av  plenar og grasarealer kommande sesong! Valen gartneri utfører plenslått med eige utstyr for borettslag/sameiger, verksemder og private. Vi er stadig opne for nye kundar innan hytte/landsted, fritidseigedommar. Gå inn på

GRAVSTELL

SYT DU MED Å TA GRAVSTELLET? Mange pårørande kjem i den situasjon at helsa sviktar eller at turen dit familiemedlemmer ligg gravlagde, vert i drygaste laget. I staden for å uroa seg over kvenn som skal ta oppgåva med gravstellet,