Tenester

Valen Gartneri og Vedlikehald AS utfører følgjande tenester, og tar oppdrag frå både privatkundar og verksemder:
 • Fagmessig beskjering av buskar og tre
 • Planteprosjekt
 • Anlegg av plen/ferdigplen
 • Vegetasjonspleie
 • Gjødsling og jordanalyse
 • Plenklipping
 • Trefelling (medrekna transport)
 • Montering av ulike typar gjerde
 • Legging og tilpassing av kantstein
 • Tilsyn og vedlikehald av hytte og fritidseigedommar
 • Diverse vaktmeistertenester/ryddeoppdrag.
Gjerne på strak arm om ting hastar. Ta kontakt for prisar og nærare avtale.