Plantekroken

Her vil du finne utdjupande og meir detaljert stoff om ulike plantesortar – ikkje berre bruksområde men òg kulturhistorie og interessante fakta om dei ulike plantane.

Kom tilbake seinare så vil denne sida etterkvert fylle seg ut med meir stoff.

Stauder

jajgkasdjgkofdsjubkldsbgjudslitjusdlobsrobtbejnrsopt ponifgdsjgbdfsijgflsødkjgnflo.