Vareutval: Frukttre

Sortsliste frukttre valen gartneri.

EPLE RAUD PRINS.

Raud middles stor frukt med god smak.

Modning: Begynnelse av september, bør tynnast.

Pollensort: Filllippa/Katja/Katja/Discovery/Trans P Blanche.

Bind ned greinene, det gir meir frukt.

Salsstr. 3 greiner. H-4

PRIS P TRE KR. 400-

EPLE RAUD AROMA

Raud middels stor frukt med fin eplearoma.

Modning: September/oktober.

Riktberande, toler lagring.

Pollensort: Discovery/Katja/R. Prins/Ingrid Marie.

Bind ned greinene, det gir meir frukt.

Salgsstorleik: 3 gr. H 4-5

PRIS KR. 400-

EPLE NANNA.

Sommareple.

Nytt norsk eple!

Gulgrønt sommareple med god smak.

Modning: september. Sterk mot skurv.

Pollensort: Discovery/Summerred.

Bind ned greinene, det gir meir frukt.

PRIS KR. 400-

EPLE DISCOVERY.

Hausteple.

Raud, middels stor frukt med svært god smak.

Modning i september, sterk sort mot soppsjukdom.

Pollensort: Aroma/Transp. Blache/Katja.

Bind ned greinene, det gir meir frukt.

Salgstr. 3 gr. H-4

PRIS KR. 400-

 

EPLE FILIPPA

Haust/vintereple. Lys grøngul med innslag av raudt. Svært god, aromatisk og syrleg. Modning: medio september. Kan lagrast. Riktberande. Pollensort: Discovery/Katja/Prins/Transp Blanche.

Bind ned greinene, det gir meir frukt. salgstr. 3 gr. H-5

PRIS KR. 400-

 

EPLE RAUD INGRID MARIE.

Hausteple. Mørk raudfarge. Saftig eple med frisk smak.

Modning: oktober.

Pollensort: Aroma/Filippa/Katja.

Bind ned greinene, det gir meir frukt.

Salgstr. 3 gr. H 3-4

Ingrid Marie var ein eplesort som vart mykje dyrka og nytta av Valen sjukehus den gong dei dreiv med gartneri og fruktdyrking. Ingris Marie var veleigna til lagring fram mot jul.

PRIS KR. 400-

PLOMME VICTORIA

Moden i september. Raud-gule store plommer med svært god smak. Eit av dei mest vanlige og avlingsikre plommesortane.

Riktbærande, sjølvbestøvande. Bør tynnast. Bind ned greinene, det gir meir frukt.

PRIS KR. 400-

H-4

PLOMME OPAL.

Blir også kalla blåplomme. Den vanlegaste plommesorten ved sida av Victoria.

Blå-raude plommer, middels stor med svært god smak. Modning: Sist i august.

Rktbærande, bør tynnast. Sjølvbestøvande, sterk mot sjukdomar. Bind ned greinene, det gir meir frukt.

Salstr. 3 gr.

H-4

PRIS KR. 400-

PLOMME REINE C. D`OULLINS

Blir også kalla gulplomme.

Stor gul plomme med god smak.  Kan ha varierande bæreevne.

Modning i starten av september. Kjem diverre seint i gang  med fruktbæringa.

Sjølvbestøvande, sterk mot sjukdommar.

Bind ned greinene, det gir meir frukt. Salgstr. 3 greiner.

H-4

PRIS KR. 400-

PLOMME REINE C. ALTANS

Moden i september Raud-blå frukt med svært god smak.

Pollensort: Opal/Viktoria/Mallard. Sterk mot sjukdommar. Bind ned greinene, det gir meir frukt.

Salstr. 3 gr. H-4

PRIS KR. 400-

 

PLOMME RIVERS EARLY PROLIFIC

Blåplomme. Modning: Sist i august. Riktbærande.

Sjølvbestøvande, bør tynnast. Bind ned greinene, det gir meir frukt.

Salstr. 3 gr. H-4

PRIS KR. 400-

 

PLOMME EDDA

Stor eggeforma, blå plomme. Saftig frisk smak, søt og god. Slepper lett steinen.

Modning: Siste halvdel av august.

Pollensort: Victoria/Opal. Bind ned greinene, det gir meir frukt.

Salgstr. 3 gr.

Edda er mykje nytta som produksjonsort innan plommedyrking. Den er mykje nytta inne i Sørfjorden.

PRIS KR. 400-

 

SØTKIRSEBÆR/MORELL `VAN`

Moden i juli/august. Mørkt, stort bær med svært god smak.  Gjev vanligvis god avling. Pollensort: Lapins/Merton Glory/Stella. Bind ned greinene, det gir meir frukt.

Salstr. 3 gr.

H-3

PRIS KR. 400-

 

SØTKIRSEBÆR/MORELL `MERTON GLORY`

Moden i juli. Store lyseraude bær, med svært god smak. Middels stor avling.

Pollensort: Van/Lapins/Sunburst.

Bind ned greinene, det gir meir frukt.

Salgstr. 3 gr.

H-3

PRIS KR. 400-

SØTKIRSEBÆR/MORELL `LAPINS`

Moden i august. Mørkeraude, store bær med svært god smak.

Modningstid: Medio august.

Riktbærande. Sjølvbestøvande, sterk mot sjukdomar. Bind ned greinene, det gir meir frukt.

Salstr. 3 gr.

H-4

PRIS KR. 400-

PÆRE `HERREPÆRE`

Lys grøngul, middels stor. Svært god.

Modning: Medio september, god pollensort.

Polllensort: Broket juli/Anna.

Bind ned greinene, det gir meir frukt.

Salstr. 3 gr.

H-4

PRIS KR. 400-

PÆRE `BROKET JULI

 

Tidleg pæresort.

Grøngul m/raudt. Middels stor og god. Riktbærande.

Modning: August/tidleg i september. Kjem tidleg i bæring

Pollensort: Herrepære.

Bind ned greinene, det gir meir frukt.

Salstr. 3 gr. H-4

PRIS KR. 400-

 

PÆRE `INGEBORG`

God haustpære. Grøngul, middels stor. Svært god, riktbærande.

Modning: Sist i september.

God pollensort. God pæresort for små hagar.

Pollensort: Broket juli/Herrepære/Anna.

Bind ned greinene, det gir meir frukt.

Salgsstr. 3 gr.

H-4

 

PRIS KR. 400-