Vedlikehaldsavtalar/anbud

No er det tid for å tenke på slått av  plenar og grasarealer kommande sesong!

Valen gartneri utfører plenslått med eige utstyr for borettslag/sameiger, verksemder og private. Vi er stadig opne for nye kundar innan hytte/landsted, fritidseigedommar.

Gå inn på vår kategori tjenester og les meir!

Eg kjem gjerne på uforpliktande synfaring!

Vedlikehaldsavtalar/anbud